BİLGİ BANKASI  20 ft 40 ft 40 ft High Cube
       
Interior Dimensions      
Width
Length
Height
2,350 mm
5,896 mm
2,385 mm
2,350 mm
12,035 mm
2,385 mm
2,350 mm
12,035 mm
2,697 mm
     
Door Opening      
Width
Height
2,340 mm
2,274 mm
2,339 mm
2,274 mm
2,340 mm
2,579 mm
     
Tare Weight      
kg
lbs
2,150 kg
4,739 Ibs
3,700 kg
8,156 Ibs
3,800 kg
8,377 Ibs
     
Cubic Capacity      
Cubic meters
Cubic feet
33.0 cbm
1,179 cu. ft
67.0 cbm
2,393 cu. ft
76.0 cbm
2,714 cu. ft
     
Payload      
kg
lbs
24,850 kg
54,783 Ibs
32,500 kg
63,491 Ibs
30,200 kg
66,577 Ibs  20 ft 40 ft 40 ft High Cube
       
Interior Dimensions      

Length
Width
Height

5,451 mm
2,294 mm
2,201 mm
11,577 mm
2,294 mm
2,210 mm
11,578 mm
2,280 mm
2,425 mm
     
Door Opening      
Width
Height
2,296 mm
2,156 mm
2,294 mm
2,174 mm
2,278 mm
2,473 mm
     
Tare Weight      
kg
lbs
2,930 kg
6,062 Ibs
3,900 kg
8,708 Ibs
4,500 kg
9,920 Ibs
     
Cubic Capacity      
Cubic meters
Cubic feet
27.9 cbm
986 cu. ft
56.1 cbm
2,000 cu. ft.
64.0 cbm
2,359 cu. ft.
     
Payload      
kg
lbs
27,550 kg
53,460 Ibs
28,600 kg
62,940 Ibs
29,500 kg
65,034 Ibs  20 ft 40 ft 40 ft High Cube
       
Interior Dimensions      
Width
Length
Height
2,350 mm
5,896 mm
2,385 mm
2,350 mm
12,035 mm
2,385 mm
2,350 mm
12,035 mm
2,697 mm
     
Door Opening      
Width
Height
2,340 mm
2,274 mm
2,339 mm
2,274 mm
2,340 mm
2,579 mm
     
Tare Weight      
kg
lbs
2,150 kg
4,739 Ibs
3,700 kg
8,156 Ibs
3,800 kg
8,377 Ibs
     
Cubic Capacity      
Cubic meters
Cubic feet
33.0 cbm
1,179 cu. ft
67.0 cbm
2,393 cu. ft
76.0 cbm
2,714 cu. ft
     
Payload      
kg
lbs
24,850 kg
54,783 Ibs
32,500 kg
63,491 Ibs
30,200 kg
66,577 Ibs  20 ft 40 ft 40 ft High Cube
       
Interior Dimensions      
Width
Length
Height
2,350 mm
5,896 mm
2,385 mm
2,350 mm
12,035 mm
2,385 mm
2,350 mm
12,035 mm
2,697 mm
     
Door Opening      
Width
Height
2,340 mm
2,274 mm
2,339 mm
2,274 mm
2,340 mm
2,579 mm
     
Tare Weight      
kg
lbs
2,150 kg
4,739 Ibs
3,700 kg
8,156 Ibs
3,800 kg
8,377 Ibs
     
Cubic Capacity      
Cubic meters
Cubic feet
33.0 cbm
1,179 cu. ft
67.0 cbm
2,393 cu. ft
76.0 cbm
2,714 cu. ft
     
Payload      
kg
lbs
24,850 kg
54,783 Ibs
32,500 kg
63,491 Ibs
30,200 kg
66,577 Ibs


· EXW ( Ex Works ) : Fabrikada Teslim

Ex works Kelimesinin kısaltılması olarak kullanılan EXW, tüm masraf ve risklerin alıcıya ait olduğunu bildiren uluslararası ticaret terimidir. Bu teslim şeklinde satıcı malları kendi sahasında (imalathane, fabrika, depo vs.) nakliyeciye teslim edilmeden ve ihracat gümrük işlemleri yaptırılmamış olarak hazır etmesi ile sorumluluğunu yerine getirmiş olur. EXW işlemlerde, satıcının riskleri minimum olmakla birlikte, alıcı malı depodan kendi nakliyecisi ile teslim alarak, o noktadan sonraki tüm masrafları ve riskleri üstlenmiş olur. Bu terim alıcının, kendi ülkesinden, satıcının ülkesindeki gümrük çıkış işlemlerini direkt ya da dolaylı temsilcisi vasıtasıyla gerçekleştiremediği durumlarda kullanılmamalıdır.


· FCA (Free Carrier ) : FCA-Free Carrier Taşıma Vasıtasının Yanında Teslim

Uluslararası ticarette, satıcının ülkesinde teslim yeri belirterek taşımacıya teslim anlamına gelmektedir. Bu tür ticarette ihracat formaliteleri ve belirlenen yere kadar olan yurtiçi nakliye masrafları satıcıya aittir. Alıcı ise, belirlenen yerden sonraki nakliye ve alıcı ülkedeki ithalat formalitelerinden sorumludur.


· FAS (Free Alongside Ship ): Geminin Yanına Teslim

İngilizce Free Alongside Ship (FAS) terimi, uluslararası ticarette, satıcının ismi belirtilen limandaki geminin yanında teslimatı gerçekleştirmesi anlamına gelmektedir. Bu tür ticarette ihracat formaliteleri ve alıcının belirlediği limandaki, yine alıcının belirlediği geminin yanına kadar olan nakliye masrafları satıcıya aittir.


· FOB ( Free On Board ): Gemiye Yükleyerek Teslim

Tedarikçinin malzemeyi nakliye yapılacağı geminin güvertesine taşıyana kadar olan sorumluluğunu içerir. Fabrikadan liman gümrüğüne kadar olan taşıma masrafları ile, liman gümrüğü ve liman masrafları tedarikçiye aittir. Malzeme gemi güvertesine taşındıktan sonraki sorumluluk ise müşteriye aittir.


· CFR ( Cost and Freight ) : Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Olarak

Mal bedeli ve navlun anlamına gelen uluslararasi bir ticari terimdir. İthalat ve ihracatta taşınan ürünün, daha önce belirlenmiş limana kadar bütün taşıma masraflarının tamamen ihracatçı firma tarafından karşılanacağını belirtir. Fakat masraflardaki artış veya nakliye sırasındaki hasarlar karşı tarafın (alıcının) sorumluluğundadır. CIF"Cost Insurance & Freight"(deniz nakliyesi), CIP"Cost Insurance Paid To"(kara, hava ve birleşik taşımalı nakliyeler) tanımlamasından farkı sigorta sorumluluk detayı içermemesidir.


· CPT (Carriage Paid To ): Navlun Ödenmiş

Teslim şeklinden sonra belirtilen yere kadar ( Örnek CPT İstanbul ) satıcının navlunu ödenmiş bir şekilde malı teslim edecek olması anlamına gelir. Satıcı malları sağlam bir şekilde kendi nakliyecisine teslim ettikten sonra ,çıkış gümrük işlemlerini yaptırır ve yükleme ile ilgili bilgileri ve evrakları , alıcıya iletmekle yükümlüdür. Alıcı bu bilgileri aldıktan sonra malları hasara karşı sigortalatmalıdır. Çünkü malların nakliyeciye teslim edilmesinden sonraki tüm hasarlar ve ek masraflar alıcıya aittir. Bu teslim şekli deniz yolunda kullanılan CFR terimiyle aynı sorumlulukları içerir. CPT ise deniz yolu dahil karayolu ve diğer taşıma şekillerinde(kombine olarak) kullanılır.


· CIP ( Carriage and Insurance Paid to ) : Taşıma ücreti ve sigortası ödenmiş olarak teslimat

Bu teslim şeklinde CPT ve CFR teslim şeklindeki gibi satıcı malın taşınma masraflarını öder, buna ek olarak malın sigorta masrafları da satıcıya aittir. Satıcı malların çıkış gümrüğünü yapar, navlun masrafını ve sigortasını ödeyerek, malı teslim şeklinde belirtilen yerde (örneğin CIP İstanbul) teslim etmekle yükümlüdür. Bu teslim şeklinde satıcı sigorta yaptırmak zorunda değildir fakat yaptırmadığı takdirde mala gelecek tüm hasar, kayıptan sorumludur. Malın ilgili yere geldikten sonraki tüm masrafları (ordino, gümrük komisyonu, ardiye vs.) alıcıya aittir. CIP, deniz taşımacılığında kullanılan CIF ile aynı şartlara sahiptir.


· DAF (Delivered At Frontier - Sınırda Teslim ):

Bu teslim şekli üzerinde anlaşılmış bir ihracat işleminde, satıcı malzemelerin ihraç gümrüğünü yaptırdıktan sonra, malları sınırda ya da teslim şeklinden sonra ifade edilen yerde fakat sınırı geçirmeden hazır olarak bekletmesini gerektirir.


· DAT (Delivered At Terminal - Terminalde Teslim) :

Malzemelerin, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere varış noktasında alıcıya sağlanması (teslim edilmesini) anlamına gelip, daha önceki DEQ klozunun yerini alıp, DEQ’in aksine, multimodal (çoklu vasıta için) kullanılabilir. DAT Başka bir deyişle, Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan terminal noktasında (bu nokta bir liman ya da gümrük antreposu veya alıcının fabrikası olabilir) boşaltma masrafları satıcı tarafından karşılanmış olarak alıcının emrine bırakılmasıdır. Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. Kaldırılan terimlerden DAF, DES ve DDU yerine getirilmiş bir terimdir.malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini/ terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir.


· DEQ (Delivered ex quay - Limanda karaya teslim ):

Limanda karaya teslim anlamına gelen Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından oluşturulan Incoterms'de yer alan uluslararası ticaret terimidir. DEQ teslim şekline göre satıcının risk maliyeti alıcının risk maliyetine göre biraz daha fazladır. “Limanda karaya ya da rıhtımda teslim” terimi, satıcının, belirlenen varış limanındaki rıhtımda (iskelede), ithalat için gerekli gümrükleme işlemleri yerine getirilmeden malları alıcıya teslim ettiğini ifade etmektedir. Satıcı, malların belirlenen varış limanına taşınması ve rıhtıma boşaltılmasına ilişkin bütün hasar ve masrafları üstlenmek zorundadır. DEQ terimi, alıcıya malların ithalat için gümrüklenmesi ve bununla ilgili tüm işlemleri, vergileri, resim ve diğer harçları üstlenmesi yükümlülüğünü getirmektedir.


· DDU ( Delivered Duty UnPaid - Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslimat ):

Türkçe olarak "Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslim" anlamına gelen bir terimdir ve satıcının, ithalat için gümrüklemeden ve belirtilen varış yerinde gelen taşıma aracından boşaltmadan malları alıcıya teslim ettiğini ifade eder.


· DDP (Delivered Duty Paid- Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslimat ) :

Türkçe "Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim" anlamına gelmektedir. Satıcının ithalat için gümrüklenen ve belirtilen varış yerinde gelen taşıma aracından boşaltmadan malları alıcıya teslim ettiğini ifade eder.


· DES ( Delivered Ex - Varış limanında güvertede teslimat ) :

Bu teslim şekli üzerinden anlaşılmış bir işlemde, DES ifadesinden sonra ilgili varış limanının da belirtilmiş olması gerekir. Satıcının sorumluluğu malları belirtilen varış limanına getirene kadardır. Varış limanı noktasına kadar malların navlun, sigorta vs. tüm masrafları ve riskleri satıcıya aittir. Gemi limana varış yaptıktan sonra, malzemelerin tahliyesi, ithalat gümrüklemesi ve geri kalan tüm işlemler alıcının sorumluluğu altındadır. Genellikle kömür, tahıl, toz kimyasallar gibi malzemelerin nakliyesinde kullanılan bu teslim şekli, ayrıca kendisine ait ya da kiralık gemisi olan satıcılar tarafından da tercih edilmektedir.


· CIF ( Cost, insurance & freight ):

Uluslararası ticaretle ilgili bir terimdir. Sözcük karşılıkları mal bedeli, sigorta ve navlun anlamındadır. Bu tip ticarette satıcı, CFR teriminde olan yükümlülükleri aynen üstlenmekte, ancak bunlara ek olarak taşıma sırasında malların kayıp ve hasar riskine karşı deniz sigortası sağlama yükümlülüğünü de almaktadır. Burada sigorta sözleşmesini akdetmek ve sigorta primini ödemek, satıcıya düşmektedir. Alıcının dikkate alması gereken husus, CIF teriminde satıcıdan yalnızca asgari düzeyde bir sigorta kapsamı sağlanmasının beklendiğidir. CIF terimi, malların ihraç işlemlerinin de satıcı tarafından yapılmasını öngörür.